Projektet, som har ett partnerskap med universitetet i Coimbra, syftar till att utveckla "innovativa och hållbara material" för sektorer som "elektroniska material, batterier, fordon, byggnation, förpackningar, plast, textilier och livsmedel, på en aldrig tidigare skådad nivå". Utmaningen är att skapa återvinningsbara material med hjälp av "50 analytiska forskningsinfrastrukturer från det europeiska ARIE-nätverket".

Enligt uttalandet är olika livsmedel som frukt och grönsaker i stormarknader förpackade i plast. Man räknar dock med att man i framtiden kommer att använda "biobaserade material" av trä. I detta sammanhang bedriver ReMade@ARI forskning som syftar till att "utveckla nya sofistikerade material". De specialister som ingår i projektet arbetar därför med "analysverktyg" som gör det möjligt att studera materialens "egenskaper och struktur" i detalj.