Europeiska kommissionen är redan i kontakt med de nationella myndigheterna i de olika medlemsstaterna och med luftfartssektorn för att förbättra den förberedande fasen för screening i syfte att minska upprepningen av processen.

Trots de begränsningar som noterades under sommaren säger sig Europeiska unionen känna till positiva reaktioner när det gäller anställning av personal inom säkerhetssektorn.