Socialistpartiet (PS) i Coimbra kommun kritiserade i ett uttalande den nuvarande regeringens avsikt att skapa en kommunal turistskatt och hävdade att sektorn kämpar för sin återhämtning.


I ett uttalande säger oppositionen till den koalition som leds av José Manuel Silva att den inte har några invändningar mot tillämpningen av kommunala turistskatter, den anser bara att i Coimbra har de "postpandemiska siffrorna" ännu inte gjort det motiverat att betala en skatt.


Socialisterna hävdar också att Coimbra på toppen av turistefterfrågan, 2019, registrerade 709 504 övernattningar och 2020, redan i Covid-19-pandemin, "sjönk den siffran drastiskt till 253 373 och 2021 låg den på 336 864 övernattningar".


I uttalandet understryker PS att uppgifter från det nationella statistikinstitutet visar att efterfrågan under några månader 2022 på nationell nivå nådde upp till värden som ligger nära dem som registrerades före pandemin, men att det fortfarande inte finns någon stabil trend.


Styrelsen för Coimbra-delegationen av Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) träffade dock PS vid ett möte "som inte formellt rådfrågades av kommunen" och var emot åtgärden.