Enligt lägesrapporten från generaldirektoratet för hälsa är det totala antalet nya fall under den senaste veckan en minskning med 1 158 jämfört med föregående vecka, vilket innebär att sjukdomsincidensen ligger på 166 per 100 000 invånare, vilket är en minskning med 6 % under samma period.

Infektionsöverföringsindexet (Rt) låg på 0,99 under den senaste veckan.

När det gäller sjukhusbeläggningen på fastlandet på grund av Covid-19 var den 5 september 431 bäddar, 39 färre än föregående vecka, med 33 personer inlagda på intensivvårdsavdelningar, tre färre än föregående vecka.

Under den undersökta perioden dog 47 personer av Covid-19, två fler än föregående vecka, vilket innebär att dödligheten uppgick till 05 personer per miljon invånare, vilket motsvarar en ökning med 4 % på en vecka.

När det gäller regionerna var det bara den autonoma regionen Madeira som noterade en veckovis ökning av antalet nya fall, med 66 fler fall och totalt 616 nya bekräftade infektioner.

I den norra regionen registrerades 5 614 nya fall (316 färre på en vecka) och 21 dödsfall (nio fler).

Den centrala regionen stod för 3 686 nya fall (293 färre) och åtta dödsfall (ingen veckovariation).

Lissabon och Vale do Tejo hade 4 942 nya fall (minus 312) och 14 dödsfall (minus fyra).

I Alentejo fanns det 574 nya infektioner (minus 48) och ett dödsfall (minus två), och i Algarve fanns det 903 nya fall (65 färre) och två dödsfall (ett fler).

På Azorerna däremot registrerades 709 nya infektioner (minus 190) och ett dödsfall (ingen veckovariation).

Enligt rapporten fördelades de flesta nya fallen i åldersgrupperna mellan 30 och 79 år. Sjukhusinläggningar är å andra sidan mest koncentrerade till åldersgrupperna mellan 70 och 79 år och de över 80 år. När det gäller intagningar på intensivvårdsavdelningar är de flesta patienterna minst 60 år gamla.

Dödsfallen inträffade nästan uteslutande hos personer som var 70 år eller äldre.