Enligt Pedro Araújo, chef för den nationella myndigheten för räddningstjänst och civilskydd (ANEPC), transporterades den 30-årige mannen till sjukhuset São Francisco Xavier i Lissabon.

Civilskyddet registrerade mellan kl. 00.00 och 16.00 i dag 719 händelser i samband med dåligt väder på Portugals fastland, främst översvämningar och trädfällningar, medan brandkåren rapporterade ytterligare 65 händelser i Lissabon.

Fram till kl. 16.00 i dag hade 320 översvämningar, 187 trädfällningar, 134 vägröjningar och 63 byggnadskollapsar registrerats.

Distrikten Lissabon (245 händelser) och Setúbal (61) var de mest drabbade av det dåliga vädret.