Vid ett privat kommunstyrelsemöte godkändes motionen med rösterna för PSD/CDS-PP-ledningen, liksom för fullmäktigeledamöterna från BE och den oberoende kvinna som valts av koalitionen PS/Livre, som undertecknade PCP:s och Livre:s initiativ, medan PS röstade mot uttrycket om avståndstagande, men röstade för de övriga punkterna i dokumentet.

"Att till regeringen uttrycka det starkaste avståndstagandet och det bestämda avvisandet av förslaget att tillåta obegränsade nattflygningar på Humberto Delgado flygplats, även om det är tillfälligt", är den första punkten i motionen, som godkändes av en majoritet, med fyra socialdemokratiska fullmäktigeledamöters röster emot, en nedlagd röst från PS och rösterna från de återstående tolv valda ledamöterna i kommunstyrelsen (sju från PSD/CDS-PP, två från PCP, en från Livre, en från BE och en från den oberoende som valts av koalitionen PS/Livre).

I detta förslag anser Lissabons kommunfullmäktige att regeringens avsikt att tillåta obegränsade nattflygningar på Humberto Delgado flygplats, även tillfälligt, är "djupt skadlig för befolkningens hälsa, lugn och säkerhet".

Stadsfullmäktige uppmanar också regeringen att respektera tidigare gjorda åtaganden, nämligen att "garantera att inga nattflygningar sker på Humberto Delgado flygplats, enligt de villkor som tidigare föreslagits av Lissabons stadshus, och att sätta stopp för den nuvarande undantagsordningen".

Stadsfullmäktiges ståndpunkt bör vidarebefordras till premiärministern, infrastruktur- och bostadsministern, de parlamentariska grupperna i republikens församling och den nationella civila luftfartsmyndigheten, samt till Zero - Sustainable Earth System Association.

På dagordningen för dagens möte stod diskussionen om PCP:s och Livre förslag om åtgärder för att förverkliga en ny flygplatsinfrastruktur i Lissabonregionen och den stegvisa avvecklingen av Humberto Delgado flygplats på schemat, men den sköts upp på grund av att andra politiska krafter är intresserade av att lägga fram initiativ i frågan.

Dessa förslag om en ny flygplats i Lissabonregionen hade redan skjutits upp den 27 juli, vid det offentliga mötet med kommunstyrelsen, eftersom PCP vägrade att diskutera frågan i avsaknad av borgmästaren Carlos Moedas (PSD), som hade lämnat rummet minuterna innan.

I juli i år registrerade föreningen Zero antalet nattflygningar och fördömde att det under veckan den 11 juli genomfördes 140 flygningar, vilket "överskrider den gräns som fastställs i förordningen med mer än 50 %, vilket är ett klart brott mot lagstiftningen och en tydlig brist på respekt för välfärden, hälsan och livskvaliteten för dem som sover i Lissabon", står det också i motionen.

Det gemensamma förslaget från PCP och Livre kommer efter att NAV (Portuguese Air Navigation) har för avsikt att förlänga tidtabellen för flygningar i Lissabon för nattperioden mellan den 18 oktober och den 29 november, på grund av genomförandet av det nya kontrollsystemet Top Sky.

NAV:s officiella källa har tidigare förklarat för Lusa att det handlar om att förlänga tidtabellen för flygningar i Lissabon under nattperioden, inte för att öka trafikvolymen, utan för att fördela flygningarna över fler timmar, vilket gör det möjligt att uppdatera flygledningssystemet från och med den 18 oktober.

Tanken är alltså att undantagsordningen ska vara i kraft mellan den 18 oktober och den 29 november, säger NAV.

Lissabons flygplats omfattas av ett system för begränsning av nattflygningar, där man på grund av buller begränsar antalet flygningar till 91 stycken per vecka mellan kl. 00.00 och 06.00.

Top Sky-projektet, som är gemensamt för sex andra länder och samordnas av Eurocontrol, presenterades av NAV 2019 och innebär en investering på 103,8 miljoner euro fram till 2023.