Borgmästare Miguel Alves sade till Lusa att detta är en privat investering som innebär "en industriell revolution i distriktet". Parken kommer att ligga vid sammanflödet mellan församlingarna Argela och Vilar de Mouros, intill infarten till riksväg 28 (A28), i ett område som är avsett för företag med mer än åtta hektar.

"Begäran om preliminär information har redan lämnats in till Caminhas stadshus och håller på att behandlas", säger den lokala myndigheten och tillägger att stadshuset under de kommande veckorna räknar med att sälja den mark som det äger i området till förmån för initiativtagarna.

Enligt den beskrivning och motivering av förslaget till tilldelning som kommunala tjänsterna har fått kommer teknikcentret för fordonsindustrin att utrustas med utrymme för verksamheten med gemensamma stödtjänster samt en restaurang och cafeteriafaciliteter.

Gränsöverskridande centrum

Det gränsöverskridande utställningscentret kommer att vara en multifunktionell paviljong som kommer att vara värd för konferenser, nationella och internationella mässor, idrottstävlingar och liveshower.

Med hjälp av fjärrstyrda infällbara läktare kommer den att ha kapacitet för 7 500 besökare samtidigt, 4 000 sittande åskådare för shower och 2 500 sittande åskådare för officiella idrottstävlingar i bland annat handboll, basketboll, fotboll, rullhockey och volleyboll.

Kommunen påpekade att paviljongen "kommer att uppfylla de nödvändiga villkoren för att få de officiella certifieringar som gör det möjligt att anordna internationella klubb- eller landslagstävlingar".

Initiativtagarna planerar att skapa tomter för industrin i en total beläggning på 36 000 kvadratmeter, samt utrymme avsett för handel och tjänster, sport- och cafeteriautrustning samt fritids- och rekreationsutrymmen.

Miguel Alves anser att investeringen kommer att ge "modernitet och hållbarhet åt ett område som kommer att främja skapandet av hundratals nya kvalificerade arbetstillfällen inom sektorer med hög teknisk intensitet, t.ex. bil- och flygindustrin". "Avsikten är att verksamheter med mervärde, som produktdesign, ska exporteras från Caminha till hela världen", tillägger han.

Enligt Miguel Alves "markerar detta projekt en vändpunkt i utvecklingen av kommunen Caminha": "Vi har arbetat länge med detta företag och nu, när nästan all mark har förvärvats av initiativtagaren och tekniker håller på att utvärdera den tidigare informationsförfrågan, känner vi att vi har förutsättningarna för att meddela Caminha och hela territoriet att vi har påbörjat den industriella revolution som kommunen har behövt i många år", säger han.