Minister Ana Mendes Godinho, tillsammans med resten av ministerteamet, lyssnade till medlemmarna i kommissionen för arbete, social trygghet och integration, för vilka hon förklarade de olika åtgärder som den nuvarande regeringen har genomfört för att stödja barnfamiljer, nämligen utbyggnaden av nätverket av barnkrubbor, gratis barnkrubbor och barnbidrag.

När det gäller det sistnämnda sade ministern att det kommer att börja betalas ut fredagen den 16 september till 150 000 barn och ungdomar under 18 år som lever i extrem fattigdom.

Denna sociala förmån presenterades ursprungligen i oktober 2021 som en "flaggskeppsåtgärd" för att bekämpa fattigdom och kommer att betalas ut månadsvis, utöver familjetillägget. Den har automatisk tilldelning, vilket familjerna kan begära från socialförsäkringen.

Enligt de siffror som Ana Mendes Godinho presenterade i dag kommer denna åtgärd att kosta 70 miljoner euro år 2023, vilket, om man delar värdet med de 150 000 barn som omfattas, innebär drygt 466 euro för varje barn.

Samma belopp, 70 miljoner euro, anslås 2023 för att öka värdet av familjetillägget för barn i första och andra inkomstklassen, vilket kommer att vara 400 000.

26 miljoner euro har också öronmärkts för att år 2023 utöka familjebidraget för barn i den tredje inkomstklassen.

Enligt Ana Mendes Godinho kommer de kostnadsfria daghemmen, som är avsedda för barn födda efter den 1 september 2021, att gynna 46 000 barn under läsåret 2022/2023 och kommer att kosta 33 miljoner euro år 2022.