Det totala beloppet på 200 miljoner euro är avsett att minimera de skador som orsakades av landsbygdsbränderna i augusti i naturparken Serra da Estrela, inklusive kommunerna Celorico da Beira, Covilhã, Gouveia, Guarda, Manteigas och Seia, samt i alla kommuner med en ackumulerad bränd yta under 2022 som är lika med eller större än 4 500 hektar eller 10 procent av respektive yta.

Enligt det uttalande som ministerrådet gjorde i slutet av sitt möte är kommunerna Carrazeda de Ansiães (Bragança), Mesão Frio (Vila Real), Murça (Vila Real), Vila Real, Albergaria-a-Velha (Aveiro), Alvaiázere (Leiria), Ansião (Leiria) och Ourém (Santarém) stödberättigade.

"Omedelbara insatser definieras, som syftar till akuta stabiliseringsåtgärder och socialt och ekonomiskt stöd till befolkning, företag och kommuner. Åtgärder fastställs också för att öka motståndskraften och konkurrenskraften, och dessa omfattar också alla kommuner i den interkommunala gemenskapen Beiras och Serra da Estrela", står det i meddelandet.

Regeringen fastställde också att "ett vitaliseringsprogram för naturparken Serra da Estrela bör utarbetas, med fokus på åtgärder och projekt som ska genomföras på kort och medellång sikt och som ska främja en hållbar utveckling av regionen, återhämtning och vitalisering av dess naturarv och biologiska mångfald".

Serra da Estrela drabbades av en brand som startade den 6 augusti i Garrocho, i kommunen Covilhã (Castelo Branco-distriktet), som sedan ansågs vara dominerad den 13 augusti. Branden återuppstod den 15:e och ansågs återigen dominerad den 17:e samma månad, under natten.

Lågorna spred sig till distriktet Guarda, i kommunerna Manteigas, Gouveia, Guarda och Celorico da Beira, och nådde även kommunen Belmonte i distriktet Castelo Branco.

Den 25 godkände regeringen att det sedan juli förklarades som en katastrofsituation för PNSE, som drabbats av bränder sedan juli, vilket borgmästarna i de drabbade områdena hade begärt.

Katastrofsituationen har redan offentliggjorts i den officiella tidningen och kommer att gälla i ett år, i "syfte att återställa normaliteten i respektive geografiskt område".