I juli undertecknades 43 374 kreditavtal för privatpersoner, vilket är 3,2 % fler än föregående månad, men beloppet på 302 miljoner euro minskade med 2,1 % jämfört med juni.

När det gäller billån sjönk både antalet avtal (15 968) och beloppet (233 miljoner) med 3,4 % respektive 4,7 %. Det enda område där det skedde en ökning var kort och kontokrediter, där beloppet ökade med 0,6 % till 101 miljoner euro.

Om man räknar samman de olika segmenten beviljades lån för totalt 635,9 miljoner euro i juli, vilket är 2,68 % mindre än föregående månad. I juni hade beloppet redan minskat med 5,26 % jämfört med maj. Vid en jämförelse på årsbasis var siffran för juli i år 9,5 % högre än för samma månad 2021.