"Sumol+Compal uppskattar att investera tre miljoner euro i en solcellsanläggning för att göra sin produktions- och distributionsenhet i Almeirim mer hållbar ur energisynpunkt, med produktion av förnybar energi för egen konsumtion", meddelar koncernen i ett uttalande.

Projektet kommer att genomföras i flera faser, varav den första redan har slutförts med installation av 1 850 solcellspaneler, på en yta av 11 000 kvadratmeter (m2) och en installerad kapacitet på 1 MWp.

Den första fasen motsvarar 15 % av fabrikens energibehov, en procentsats som bör öka till 25 % när energiproduktionen inleds i den andra fasen, som väntas slutföras i början av nästa år.

Totalt bör projektet nå en installerad kapacitet på tre MWp och undvika utsläpp av cirka 984 ton koldioxid (CO2).

Koncernen sade också att anläggningen öppnar möjligheten att tillsammans med Almeirims kommunfullmäktige utvärdera sätt att göra överskottsenergi tillgänglig för samhället.

Sumol+Compal har fyra produktionsenheter i Portugal och en i Moçambique och exporterar till mer än 70 länder.