Hans mor bodde hos dem och var lika besvärlig, vilket var en ständig utmaning för den heliga Monica. Hon hade tre barn: Augustinus, Navigius och Perpetua. Genom sitt tålamod och sina böner lyckades hon omvända sin man och hans mor till den katolska tron år 370. Perpetua och Navigius trädde in i det religiösa livet. Augustinus var mycket svårare, eftersom hon var tvungen att be för honom i 17 år och be om böner från präster som under en tid försökte undvika henne på grund av hennes envishet i denna till synes hopplösa strävan.


En präst tröstade henne genom att säga: "Det är inte möjligt att sonen till så många tårar ska förgås". Denna tanke, tillsammans med en vision som hon hade fått, stärkte henne. Den heliga Augustinus döptes av den heliga Ambrosius år 387. Den heliga Monica dog senare samma år, på väg tillbaka till Afrika från Rom i den italienska staden OSTIA. Hennes högtidsdag är den 27 augusti.