Rättspolisen (PJ) har utfärdat en varning om ett "phishing"-system som otillbörligen använder logotyperna för denna säkerhetsstyrka och Interpol.

I bilden, som cirkulerar på Internet och på olika e-postplattformar, nämns namnet på PJ:s nationella direktör och andra enheter.

Rättspolisen, genom den nationella enheten för bekämpning av cyberbrott och teknisk brottslighet, varnar för att denna påstådda kallelse är falsk och "ingår i en phishingkampanj och utgör ett brott mot säkerheten för internet- och e-postanvändare".