"Den portugisiska miljöbyråns uppskattning för 2021, som jag vill avslöja på plats, visar att vi har minskat våra växthusgasutsläpp med 4,8 procent jämfört med föregående år. Bruttonationalprodukten ökade med 4,9 %, vi minskade växthusgaserna i praktiskt taget samma proportion", sade Duarte Cordeiro under lanseringen av Portos klimatpakt.

Miljö- och klimatministern betonade att minskningen visar att "för att växa ekonomiskt är det inte nödvändigt att förorena" och att "det räcker att göra det med en känsla av tillhörighet till samhället, innovation och miljöansvar".

Till dem som var närvarande vid lanseringen av initiativet Porto Climate Pact försäkrade Duarte Cordeiro att miljön för närvarande är "utvecklingens motor", eftersom den spelar en central roll i styrningen och skapandet av en "mognare" politik.

Miljöministern erinrade om att 39 procent av medel i återhämtnings- och återhämtningsplanen (PRR) anslås till klimatövergångsmålen och betonade att i samband med energikrisen "betyder miljön i dag suveränitet och frihet".