I det uppdaterade dokumentet som publiceras på hälsovårdsmyndighetens webbplats anges att vägledningen har uppdaterats i enlighet med "den aktuella epidemiologiska situationen och de bästa vetenskapliga bevisen". Rekommendationen kommer ungefär tre veckor efter det att regeringen beslutade att det obligatoriska användandet av mask i kollektiva passagerartransporter, i taxibilar, TVDE och flygplan ska upphöra.

Generaldirektoratet för hälsa rekommenderar alltså att alla över 10 år ska använda mask "när de befinner sig i slutna miljöer, i kluster, dvs. i kollektiva passagerartransporter, inklusive flygtransporter, samt i kollektivtrafiken".

Användning av mask rekommenderas också på plattformar och täckta ingångar till kollektivtrafiken, inklusive flygplatser, sjöterminaler och tunnelbane- och tågnätverk. Användning rekommenderas också på apotek och "i bekräftade fall av covid-19, under alla omständigheter, närhelst [människor] är ute från sin isoleringsplats fram till den tionde dagen efter dagen för symtomdebut eller det positiva testet".

Generaldirektoratet för hälsa rekommenderar också de mest utsatta personerna, nämligen de med kroniska sjukdomar eller immunsuppression med ökad risk för allvarlig covid-19, att bära mask när de befinner sig i en "situation med ökad risk för exponering".