Enligt ett pressmeddelande skickade Bryssel i dag anmälningsbrev - det första steget i överträdelseförfarandet - till 19 medlemsstater, däribland Portugal, för att de inte har meddelat att de har införlivat direktivet fullständigt i sin nationella lagstiftning, vilket de skulle ha gjort senast den 31 augusti.

De berörda länderna har nu två månader på sig att rapportera till gemenskapens verkställande organ om införlivandet av direktivet.

Direktivet (EU-lagstiftningen) i fråga syftar till att förbättra arbetsvillkoren genom att främja en öppnare och mer förutsägbar sysselsättning och samtidigt garantera arbetsmarknadens anpassningsförmåga genom att fastställa minimirättigheter som gäller för alla arbetstagare i EU som har ett anställningsavtal eller annat anställningsförhållande som definieras i den lagstiftning, de kollektivavtal eller den praxis som är i kraft i varje medlemsstat.

De nya reglerna utökar och uppdaterar arbetsrättigheterna och skyddet för de 182 miljoner arbetstagarna i EU - särskilt de två till tre miljoner som har otrygga anställningsförhållanden - och ger dem "rätt till större förutsägbarhet när det gäller arbetsuppgifter och arbetstid" samt fullständig information om arbetsplats och lön.