"Jag tror att det kommer att finnas villkor som kommer att godkännas av rådet (energi) den 30 september, men det finns andra aspekter som saknas när det gäller energi och där en del arbete måste göras", förklarade statssekreteraren för EU-frågor, Tiago Antunes, i uttalanden till portugisiska journalister i Bryssel i slutet av rådets (allmänna frågor) möte.

Efter premiärminister António Costas uttalande om att Portugal kommer att stödja Europeiska kommissionens förslag om att beskatta energibolagens extraordinära vinster med minst 33 procent, påpekade Tiago Antunes att Portugal har en "allmän ståndpunkt om stöd för detta förslag", även om han hävdar att "det finns frågor som måste diskuteras när det gäller genomförandet".

"När det gäller den konkreta utformningen av dessa åtgärder [...] är det viktigt för Portugal att garantera medlemsstaternas flexibilitet i tillämpningen av denna blandning av åtgärder, vilket garanterar överensstämmelse med de övergripande mål som Europeiska kommissionen vill uppnå med detta förslag till förordning, samtidigt som man behåller en viss flexibilitet eftersom vi till exempel redan har en iberisk mekanism som har visat sig vara framgångsrik när det gäller att sänka elkostnaderna", sade han.

Tiago Antunes räknar med att det förslag till förordning som diskuteras vid Europeiska rådets möte i slutet av oktober kommer att vara helt godkänt och i kraft vid den tidpunkten.