Portugal är det land i Europa som har minst antal kvinnor i bankledningen, enligt en analys av DBRS. Portugisiska banker har endast 23 procent av cheferna på toppositioner inom bankväsendet, vilket är den lägsta andelen bland europeiska banker.

Byrån säger att "det finns fortfarande arbete att göra" för att hitta en bättre könsfördelning i bankernas förvaltningar i Europa. Men detta gäller särskilt för Portugal, som ligger längst ner i tabellen.

"Jämställdhet mellan könen är fortfarande en utmaning för banksektorn. (...) År 2021, i genomsnitt, om man använder ett urval av 43 europeiska banker, representerar kvinnor endast 37 % av platserna i styrelserna, en siffra som sjunker till 26 % om man tar hänsyn till kvinnor i de verkställande ledningsgrupperna", tillägger DBRS.

Byråns uppgifter visar på en positiv utveckling, men det är fortfarande en lång väg att gå: 2014 var det genomsnittliga antalet kvinnor i bankers styrelser 22 %, vilket stiger till 32 % 2019 och 35 % 2020.