Bostadsprisindexet steg med 13,2 % under andra kvartalet, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter (p.p.) från föregående kvartal, och nådde ett nytt historiskt maximum i den tillgängliga serien.

Enligt det nationella statistikinstitutet (INE) uppgick den genomsnittliga årliga förändringstakten för detta index till 12,3 % under andra kvartalet 2022, vilket innebär en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående kvartal och en ny högsta nivå i den tillgängliga serien.

Mellan april och juni 2022 var den genomsnittliga årliga förändringstakten för priserna på befintliga bostäder högre än den som observerades för nya bostäder, 13 % respektive 10,4 %, och i båda fallen var det den högsta takten sedan början av INE-serien.

Under andra kvartalet var prisökningen för befintliga bostäder 14,7 % och för nya bostäder 8,4 %, och indexet hade stigit med 3,1 % mellan första och andra kvartalet i år.

Mellan april och juni handlades 43 607 bostäder till ett värde av 8,3 miljarder euro, vilket motsvarar en ökning med 4,5 % respektive 19,5 % jämfört med samma period föregående år.

Utländska investeringar

Av denna totalsumma förvärvades 87,6 % (38 181 bostäder) under andra kvartalet av köpare från Portugal, till ett sammanlagt värde av 7,2 miljarder euro (86,7 % av totalsumman), medan köpare med skatterättslig hemvist utanför det nationella territoriet stod för 6,4 % av det totala antalet transaktioner (2 783 bostäder), vilket motsvarar 11,9 % av det totala värdet som omsattes.

Från första till andra kvartalet ökade antalet bostadstransaktioner med 0,1 % (-5,1 % föregående kvartal), och ökningen av antalet transaktioner skedde endast för nya bostäder (3,4 %), medan det för befintliga bostäder skedde en minskning med -0,6 %.