Enligt uppgifter från Europeiska kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans sjönk konsumenternas förtroendeindikator med 3,8 procentenheter i euroområdet och 3,5 procentenheter i EU jämfört med augusti.

Det tidigare rekordet, på -24,9 poäng i euroområdet och -26,0 i EU, hade nåtts i juli, följt av en liten återhämtning, på 2,1 poäng respektive 1,0 poäng i augusti.