Enligt INSA:s veckorapport om utvecklingen av Covid-19 ökade det genomsnittliga värdet av Rt - som uppskattar antalet sekundära fall av infektion till följd av att varje person bär på viruset - från 0,98 till 1,02 på nationell nivå.

INSA nämner också att det genomsnittliga antalet dagliga fall under fem dagar ökade från 2 468 till 2 642 på nationell nivå (2 477 på fastlandet), trots att det fortfarande är ett av de lägsta antal infektioner som registrerats under hela året.

Den högsta genomsnittliga dagliga smittspridningen inträffade i slutet av januari, då 49 795 fall rapporterades under i genomsnitt fem dagar.

På regional nivå visar de nu offentliggjorda uppgifterna att Rt är 0,98 i centrum, medan de övriga sex regionerna har denna indikator över tröskelvärdet 1, vilket är två fler än föregående vecka.

Norrland har en Rt på 1,03, Lissabon och Tagusdalen på 1,03, Alentejo på 1,04, Algarve på 1,07, Azorerna på 1,18 och Madeira på 1,33.