"Om man tar kvartalssiffrorna som referens och inte det år som slutade under kvartalet, uppgick saldot under andra kvartalet 2022 till 1 104,6 miljoner euro, vilket motsvarar 1,9 % av BNP, vilket kan jämföras med -5,6 % under samma period förra året", står det i INE:s meddelande.

INE anger också att om man ser till det första halvåret var saldot också positivt och uppgick till 0,8 % av BNP, "vilket innebär en betydande förbättring av denna indikator, inte bara jämfört med de motsvarande halvåren 2020 och 2021, som präglades av Covid-19-pandemin, utan också i förhållande till 2019".

Underskottet som registrerades under årets första tre månader var 0,4 % av BNP.