När det gäller inflationen förutspår den institution som leds av Nazaré da Costa Cabral en "acceleration av inflationstakten, mätt enligt HIKP, till 7,7 %".

Och varför ett så högt värde? "Inflationen under 2022 bör främst återspegla den förväntade dynamiken för priset på livsmedel och energi på de internationella marknaderna, eurons depreciering och bibehållna restriktioner på utbudssidan".

Regeringen har redan sagt att den i år arbetar med ett inflationsscenario på 7,4 %, vilket premiärministern avslöjade i en intervju med TVI nyligen. De 7,4 % kan vara förenliga med de 7,7 % som den gemensamma fiskeripolitiken räknar med, eftersom den senare institutionen redovisar inflationen på en harmoniserad grund. António Costa specificerade inte om regeringens 7,4 % är harmoniserad.

Om nyheterna för i år inte är goda när det gäller inflationen är scenariot för 2023 inte särskilt uppmuntrande. GFP räknar med en inflation på 5,1 % år 2023, vilket innebär att priserna kommer att fortsätta att stiga nästa år.

När det gäller BNP förutspår institutionen under ledning av Nazaré da Costa Cabral en tillväxt på 6,7 procent i år, en siffra som är ännu högre än de 6,4 procent som regeringen arbetar med. För 2023 räknar institutet med en tillväxt, men mycket mer begränsad, på endast 1,2 procent.