Enligt uppgifter från det nationella informationssystemet för vattenresurser (SNIRH) var den allvarligaste situationen i augusti i Algarve, i Barlaventos avrinningsområde, som hade mindre än 10 procent av sin lagrade volym enligt en rapport från Diário de Notícias.

Tagusbäckenet, som är det största nationellt sett när det gäller upptagen yta, har nu en lagring under 50 procent för första gången sedan oktober förra året, den månad för vilken de äldsta uppgifterna från SNIRH finns tillgängliga.

I de senaste uppgifterna från denna enhet ligger Dourobäckenet - som liksom Tagus delas med Spanien - också på den lägsta nivån sedan oktober förra året (51 % av lagringsvolymen).

I slutet av juli hade endast sex av de 59 reservoarer som övervakas av SNIRH en vattenvolym på över 80 %, medan 26 hade en vattenvolym på under 40 %, däribland Campilhasdammen (3,6 %, i Sadobäckenet), Paradela (9,5 %, i Cávadobäckenet) och Bravura (11,4 %, i Barlaventobäckenet), som är de tre dammar som befinner sig i den sämsta situationen på nationell nivå, enligt uppgifter från förvaltningsrapporten om agrometeorologisk och hydrologisk övervakning.

En månad senare, i augusti, var "lagren per avrinningsområde" lägre än lagringsgenomsnittet för 30 år, från 1990/91 till 2020/21.