Initiativet "Lavrar o mar" omfattar totalt 21 vandringar i år, varav 11 kommer att äga rum nästa söndag i bergskommunen Monchique och de andra den 2 oktober i kommunen Aljezur på Vicentine-kusten.

"Med tanke på den stora anslutningen till de tidigare upplagorna har vi ökat antalet promenader i år till 21, där vi tror att vi kommer att ta emot omkring 300 personer", förklarade Giacomo Scalisi, organisatör och samordnare av projektet, för Lusa.

Enligt arrangören väntas deltagare från flera delar av landet under evenemangets två dagar, och registreringen sker fram till kl. 9.00 varje söndag, det vill säga en timme innan vandringarna börjar.

Varje vandring kommer att ha en gästtalare som kommer att dela med sig av "sina yrkeskunskaper och sin livserfarenhet" till en grupp på 15 vandrare, på stigar som är mellan fem och åtta kilometer långa.

"Gästtalarna är personer med koppling till olika områden, bland annat astrofysik, antropologi, turism, kultur och journalistik, som har det gemensamt att de är engagerade i det arbete de utför och som kommer att få deltagarna att tänka på dessa frågor i vårt samhälle", påpekade Giacomo Scalisi.

Enligt arrangören är målet att "det kommer att ge möjlighet att reflektera över de stora aktuella frågorna i dagens värld, i en naturlig miljö".

"Lavrar o mar" är ett konstnärligt projekt som skapades 2016 och integreras i kulturprogrammen under lågsäsong i territorierna Monchique och Aljezur, i distriktet Faro.

Kulturinitiativen finansieras av generaldirektoratet för konst, CRESCAlgarve 2020-programmet och Algarves kommuner Aljezur och Monchique.