Studien genomfördes för Salão do Imobiliário e do Turismo de Portugal i Paris, som förde portugisiska fastighetsbolag, internationella advokatbyråer och portugisiska regioner till den franska huvudstaden för att visa vad de kan erbjuda fransmän som vill flytta till Portugal.

Behov av att öppna upp

I en tid då fastighetspriserna skjuter i höjden i Portugal och det blir svårt för portugisiska familjer att skaffa sig en bostad, hävdar statssekreteraren för internationalisering, Bernardo Ivo Cruz, att den portugisiska ekonomin måste fortsätta att vara öppen för utländska investeringar som genererar välstånd för landet.

"Fastigheterna drabbas, liksom allt annat, av effekterna av den helt onormala situation vi upplever. [...] Vi kan inte stänga av oss själva och vi måste integreras i en öppen, europeisk och atlantisk ekonomi. Vi lockar människor och investeringar till Portugal som i sin tur skapar arbetstillfällen som gynnar portugiserna, med företag som betalar skatt", förklarade ministern.

Bernardo Ivo Cruz förklarade också att både regeringen och kommunerna är mobiliserade för att lösa bostadsproblemet i Portugal, med "ett stort program för investeringar i fastigheter och byggande".

Ny profil för utländska investerare

För statssekreteraren förändras också profilen på de personer som flyttar till Portugal, vilket bidrar till landets utveckling.

"Vi vill locka goda investeringar till Portugal, en strukturerande investering som skapar arbetstillfällen och de fransmän som åker till Portugal tillhör nu en ny generation, det är yngre fransmän, med barn, som bosätter sig [i landet] för att arbeta, skapa rikedomar och uppfostra sina familjer", förklarade han.

I en undersökning som genomfördes med cirka 1 000 fransmän svarade cirka 20 procent att de faktiskt skulle kunna bo i Portugal om de hade ett jobb som gjorde det möjligt för dem att arbeta på distans.

När det gäller skälen är det "bon vivre", eller livskvalitet, som lockar fransmännen mest, liksom levnadskostnaderna, klimatet, huspriserna och säkerheten.

I ett klimat av osäkerhet med allmänna prisökningar och kriget i Europa verkar dessa egenskaper bli ännu mer attraktiva för fransmännen.

Investeringar från emigranter, särskilt från den portugisiska befolkningsgrupp som är bosatt i Frankrike, fortsätter också att vara en av Portugals prioriteringar.

"Det är alltid en bra tid för emigranter att investera i Portugal. Jag har haft många samtal och många möten med vår gemenskap som är spridd över hela världen och det finns en stor vilja hos alla att investera. Från stora investeringar till små investeringar i byar som människor lämnat och de är alla mycket viktiga", avslutade Bernardo Ivo Cruz.