Deras sammanlagda köpkraft har sedan minskat ytterligare på grund av den galopperande inflationen, som för närvarande ligger på 9 % i Portugal.

För de äldre som inte har någon annan kompletterande inkomst än socialbidrag är detta mycket oroande, i synnerhet när elpriset nu ligger 30-40 % över det fakturerade värdet för 2021. Ännu är det inte riktigt ett val mellan "äta eller värma", men självvald åtstramning måste nu vara regeln för alla hushållsbehov.

De av oss som har turen att få portugisisk statspension i utbyte mot avgifter som betalats in i mer än femton år kan åtminstone se fram emot lite hjälp från Sr. Costas regeringspolitik och en mer välvillig inställning till vår livslängd i detta gröna och trevliga land.

via e-post, Roberto Cavaleiro, Tomar