Uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE) visar att husen blev 13,2 % dyrare mellan första kvartalet 2022 och samma period förra året. Att köpa ett hus i Portugal kostade i genomsnitt 190 054 euro mellan april och juni (+2 % jämfört med början av året).

De genomsnittliga huspriserna varierar kraftigt från område till område. Det är i Algarve som det var dyrast att köpa hus under andra kvartalet 2022, med en genomsnittlig kostnad på 287 482 euro. Efter Algarve följer Lissabons storstadsområde med huspriser på 260 754 euro. I andra änden av skalan finns Alentejo och Centre-regionen där det är billigast att köpa hus.

Största prisökningarna

Prisutvecklingen under åren är inte heller homogen. Jämfört med föregående kvartal (första kvartalet 2022) blev husen dyrare i sex regioner i landet. Och den mest uttrycksfulla registrerades i Algarve med 6 %. I Porto Metropolitan Area och i den autonoma regionen Azorerna sjönk priserna något.

Jämfört med andra kvartalet 2021 (samma period) blev husen dyrare i alla regioner i landet. Den största ökningen av huspriserna noterades i den autonoma regionen Madeira (+21 %): här kostade husen i genomsnitt 170 763 euro mellan april och juni förra året och fortsatte att kosta 206 607 euro (+35 800 euro). ) under samma period 2022. Även i Algarve och på Azorerna steg priserna med 20 % respektive 19 %, enligt uppgifter från INE. I de övriga regionerna noterades ökningar på mellan 12 och 16 %.