Enligt Euronews måste du flytta till ett område med färre än 3 000 invånare för att vara berättigad till bidraget, pengarna måste användas för att köpa eller renovera en bostad och du måste sedan bo där permanent.