Vraket betraktas som en sjöfartsgrav och är skyddat som sådan. De svenska filmarna ingick i ett team som skulle filma vraket för en dokumentärfilm.