"Även om pandemins slut ännu inte har förklarats, motiverar den positiva utvecklingen av sjukdomens epidemiologiska mönster i Portugal att Stayaway Covid-systemet avbryts".

I samma meddelande anges också att applikationen och dess stödservrar inte längre kommer att vara tillgängliga, med förslaget att "avinstallera appen" på användarnas mobiltelefoner.

Stayaway Covid var en frivillig mobilapplikation som genom fysisk närhet mellan "smartphones" gjorde det möjligt att anonymt spåra smittnätverk av covid-19 och informera användare som under de senaste 14 dagarna befunnit sig i samma utrymme som någon som smittats av det coronavirus som orsakar covid-19.

Applikationen lanserades i september 2020, innan vacciner mot SARS-CoV-2 kom ut, men fyra månader efter att den tagits i bruk hade endast cirka 12 000 positiva fallkoder genererats, i ett universum av över 500 000 infektioner som registrerades i landet vid den tidpunkten.

På dagen för lanseringen ansåg regeringen att installationen av Stayaway Covid-applikationen på mobiltelefoner var en "medborgarplikt" för att stoppa pandemin medan det inte fanns något vaccin.