Om den av regeringen föreslagna höjningen av minimilönen bibehålls, från 705 euro till 750 euro år 2023, bör den nivå upp till vilken portugiserna är befriade från IRS inkomstskatt öka med 630 euro, från 9 870 euro till 10 500 euro per år år 2024, enligt Dinheiro Vivo.

Om regeringen tillämpar den 7,7-procentiga höjningen av minimilönen skulle detta värde stiga till 759 euro, nio euro mer än väntat, vilket skulle höja minimilönen till 10 629,9 euro.