EU:s energimärkning har nyligen ändrats för att göra livet enklare för konsumenterna och främja smarta val. Nu börjar skalan från A (mest effektiva) till G (minst effektiva), vilket innebär att de svåra skalorna mellan klasserna A och B (A+, A++ och A+++) försvinner.


Enligt DECO förtydligar ändringen konsumenternas valmöjligheter och gör det möjligt att finjustera de effektivitetsnivåer som krävs för att en apparat ska anses tillhöra klasserna A till G, samtidigt som den innebär utmaningar för tillverkarna.


Enligt den nya energimärkningen kan man till exempel genom att välja ett kylskåp i energiklass A i stället för ett kylskåp i klass F spara 190 kWh/år, vilket motsvarar 41 euro per år, 58 kg koldioxid per år eller 6 träd.


Den nya energimärkningen finns på olika hushållsapparater och kylar (kylskåp, frysar, kombinerade kyl- och vinförvaringsapparater), tvättmaskiner och kombinerade tvätt- och torkmaskiner, diskmaskiner, elektroniska skärmar (tv-apparater, monitorer och digitala skyltskärmar), kommersiell utrustning (kyl- eller varuautomater för direktförsäljning, dryckeskylare och frysar för glass) och ljuskällor.


Enligt DECO har också två nya funktioner införts i energimärkningen: QR-koden och EPREL, den europeiska databasen för produktregistrering för energimärkning. Från och med nu kommer konsumenterna genom QR-koden att kunna kontrollera EPREL:s onlinedatabas och få tillgång till energimärkningen och produktinformationsbladet med annan relevant information för att fatta ett smart beslut. Med verktyget LABEL2020 är det också möjligt att beräkna energiförbrukningen under flera år, analysera och spara flera produkter för att senare jämföra energimärkningen och fatta ett välgrundat beslut vid köptillfället.


På det hela taget vill DECO och ADENE belysa den nya energimärkningen, eftersom den är ett användbart verktyg för att informera kunderna om att de kan göra mer hållbara inköp, vilket gör det möjligt för dem att minska sina energiräkningar. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins