Som regeringen meddelat kan konsumenterna nu återvända till den reglerade marknaden. Enligt DECO är den reglerade naturgastariffen för närvarande den billigaste och kommer att vara det bästa alternativet för konsumenterna. "DECO är därför mycket nöjd med att konsumenterna kan återvända till den reglerade marknaden och därmed dra nytta av en reglerad avgift".

DECO råder därför konsumenterna att genomföra simuleringar för att kontrollera vilken tariff som är mest prisvärd och lämplig för deras förbrukningsprofil. Om den reglerade taxan verkligen är den billigaste och om den nuvarande leverantören inte erbjuder en taxa som motsvarar den reglerade marknadstaxan, kan konsumenterna teckna ett avtal med en leverantör som är den sista utvägen(comercializadores de último recurso på portugisiska).

Det är viktigt att notera att de sistahandsleverantörerna är enheter som har en leveranslicens och som ansvarar för att leverera naturgas genom att tillämpa avgifter som fastställs av tillsynsmyndigheten för energitjänster (ERSE).

Dessutom har kampanjen "bilha solidaria", som kommer att hjälpa familjer (de som redan får den sociala energiavgiften och minimala sociala förmåner) med 10 euro per gasflaska per månad, förlängts till slutet av året. Dessutom har regeringen fastställt ett högsta försäljningspris för gasflaskor.

Minskad förbrukning är nyckeln

Förutom att sänka gaspriserna anser DECO att det är mycket viktigt att främja förändringar i konsumenternas beteende genom att skapa kampanjer som underlättar inköp av effektivare och elektriska apparater och som främjar förbättringar av isoleringen av bostäderna.

De förespråkar också att strategin för att bekämpa energifattigdom påskyndas och främjas och att miniminormer för byggnaders energiprestanda tillämpas.


Vad kan vi göra individuellt?

Även om vissa specifika åtgärder bara kan komma uppifrån, lyfter DECO fram några små åtgärder som är inom räckhåll för oss alla, t.ex. att använda rätt storlek på brännarna på din spis, att undvika att använda mer vatten än nödvändigt när du kokar vatten, att täcka kastrullen för att få den att koka snabbare och att sänka värmen när det börjar koka.

I badrummet rekommenderar DECO att man sänker vattentemperaturen. Att duscha med en vattentemperatur mellan 30º och 35º är tillräckligt och ger hög komfort. En temperatur mellan 35º och 40º förbrukar mer gas. Dessutom bör människor välja snabbare duschar.

När det gäller elektricitet bör man stänga av apparater som står i standby-läge. Om du inte använder dem bör du inte ha dem inkopplade, eftersom du förbrukar onödig energi".

Om du känner att du behöver extra tips eller stöd för att hitta den tariff som passar din förbrukningsprofil bäst, kontakta DECO:s energirådgivningskontor via energia@deco.pt eller Whatsapp 966 449 110.