Enligt uppgifter från EU:s statistikkontor har arbetsinkomsterna ökat i alla kvintiler (statistiska indikatorer för att bedöma inkomstfördelningen för befolkningen som helhet, som är indelad i fem strata), men ligger fortfarande något under nivån före pandemin.

När det gäller EU-genomsnittet pekar Eurostats beräkningar på en positiv utveckling av inkomstfördelningen, med kraftiga ökningar i låginkomsthushållen, i linje med minskningen av antalet arbetstagare som drabbats av åtgärder för att bekämpa spridningen av SARS-CoV-viruset.

Denna uppskattning tar också hänsyn till de sociala skyddsåtgärder som vidtagits för att stabilisera löner och familjeinkomster och som är i kraft i många medlemsstater.