"Alla förslag som läggs fram nu är förslag som är villkorade", sade Marcelo Rebelo de Sousa till journalister.

På frågan om han inte tror att det är möjligt att bibehålla årliga löneökningar på i genomsnitt 4,8 procent fram till 2026, vilket regeringen föreslagit, svarade statschefen: "Jag vet inte. Ingen vet. Ärligt talat vet ingen det." Enligt republikens president är de förslag som läggs fram "i detta ögonblick, på denna exakta dag i denna exakta månad", "föremål för villkor", eftersom man inte vet om situationen kommer att "förvärras eller inte".