Pengarna föreslås inom ramen för det europeiska instrumentet för tillfälligt stöd för att minska riskerna för arbetslöshet i en nödsituation (SURE) och är avsedda att finansiera utgifter för fortsatta åtgärder som vidtagits för att mildra effekterna av pandemin covid-19, enligt ett uttalande.

När förslaget har godkänts av rådet kommer det ekonomiska stödet att ges i form av mjuka lån.

Lånet till Portugal kommer huvudsakligen att bidra till att finansiera utgifter fram till maj 2022 i samband med fortsatta arbetsmarknads- och hälsorelaterade åtgärder.

Utöver de 300 miljoner euro till Portugal har EU:s verkställande organ också föreslagit ytterligare medel till Grekland (900 miljoner euro, totalt 6,2 miljarder euro) och Cypern (26 miljoner euro, totalt 632 miljoner euro).