"I den förra cykeln [2018-2021] var anslaget 69 miljoner euro och den här gången kommer det att bli 148 miljoner euro, det är mer än dubbelt så mycket som den befintliga finansieringen", sade ministern vid en presskonferens i Lissabon.

Meddelandet görs några veckor före presentationen av förslaget till statsbudget för 2023 och är ett svar på ett krav inom sektorn på ökade medel för stödprogrammen från generaldirektoratet för konst. Enligt Pedro Adão e Silva kommer de enheter som ska få stöd att få det begärda beloppet och inte bara en procentandel.

Enligt ministern har 361 godtagbara ansökningar beaktats i de fyraåriga tävlingarna 2023-2026 och resultaten kommer att tillkännages mellan slutet av oktober och början av november, så att kulturenheterna kan få sitt stöd kontrakterat i januari 2023.

"Vi kommer att ha fler enheter som får stöd än i den föregående cykeln och varje enhet som får stöd kommer att få mer än vad de fick tidigare", sade han.

Enligt Pedro Adão e Silva beror denna ökning på åtagandet att öka kulturbudgeten under den nuvarande mandatperioden.

Målet med denna ökning av medlen för det fyraåriga programmet är att "ge stabilitet och förutsägbarhet och villkor för aktörerna", i ett sammanhang efter koviden.