Regeringen offentliggjorde i Diário da República en ny resolution som syftar till att fastställa "förebyggande åtgärder för att garantera en trygg energiförsörjning". I noten ingår en rekommendation om att sänka den högsta tillåtna hastigheten på portugisiska motorvägar från 120 km/h till 100 km/h.

Utöver denna åtgärd rekommenderar regeringen enligt Jornal I också att man inför hemarbete när det är möjligt och att man ökar användningen av kollektivtrafiken och när det är möjligt att gå till fots.