I slutet av juni hade befolkningen ökat med 1 procent tack vare en befolkningsökning på 843 000 personer, varav 750 000 var flyktingar från Ukraina.