Generaldirektör Graça Freitas har medgett att antalet fall av Covid-19 väntas öka under vintern, även om det kommer att ha en "liten inverkan" på den nationella hälso- och sjukvården, rapporterar TSF. Hon konstaterar dock att "om det finns några varningssignaler" står DGS till förfogande "för att se över den pågående strategin".

Enligt Graça Freitas har vaccinering mot coronaviruset "gjort det möjligt att kontrollera sjukdomen till acceptabla nivåer", så det är möjligt att förlita sig på "människors förmåga att hantera sin kliniska situation och sitt sociala liv" efter att regeringen har beslutat att den obligatoriska isoleringen för positiva fall ska upphöra. "Samhället är redo för denna typ av åtgärder", försvarade hon.

Hon påminde om att befolkningen har "en social skyldighet att skydda de mest sårbara och andra" när det gäller de sjukdomar som överförs, och tillade att "utifrån sitt sjukdomstillstånd måste människor själva bestämma om de ska bli mer isolerade". I annat fall råder hon dem att begränsa kontakten med de mest utsatta personerna och tillgripa mask och åtgärder för andningsetikett.