Enligt hälsovårdsministeriets delade tjänster (SPMS) inleddes planeringen av vaccinationer inom ramen för höst-vintervaccinationskampanjen den 7 september för personer över 80 år.

Nu planeras vaccinering för personer mellan 70 och 79 år och senare för användare över 60 år.

"Dessa personer [över 70 år] får redan SMS med planeringsmeddelanden för ett eller båda vaccinerna, beroende på om de är berättigade", meddelar SPMS och förklarar att planeringen är förskjuten efter åldersgrupp.

Sedan kampanjen inleddes i början av veckan har cirka 700 000 personer vaccinerats mot Covid-19, varav mer än 575 000 har fått båda vaccinerna.