Enligt det portugisiska institutet för hav och atmosfär (IPMA) bör vi i dag förbereda oss på "perioder med regn som gradvis övergår till skurar från och med eftermiddagen" med "generellt svag vind" och "lägre maximitemperaturer, särskilt i de inre delarna av norr och mitten".

Alla distrikt på kontinenten har regnprognoser med maximitemperaturer mellan 18 och 25 grader och minimitemperaturer mellan 12 och 17 grader.