År 2023 kommer regeringen att förstärka övervakningen av turism-, handels- och tjänstesektorn och planerar att inspektera 4 800 logioperatörer.

"Under 2023 förväntas en förstärkning av antalet inspektionsåtgärder inom turism-, handels- och tjänstesektorn för att främja en territoriell, tidsmässig omfattning och en dimension av det inspekterade urvalet i linje med de resultat som ska uppnås", står det i uttalandet från statsbudgeten för 2023 (OE2023).

Enligt uttalandet "förväntas ett mål på 4 800 ekonomiska aktörer inspekteras inom inkvarteringssektorn i syfte att täcka in de olika verkligheterna i närvaron, nämligen turistanläggningar och lokala inkvarteringsanläggningar".

"Kumulativt kommer inspektionerna att genomföras på två fronter, från början 'in situ' och i lika hög grad på området 'e-handel' genom 'online'-inspektioner, med hänsyn till dynamiken och tillväxten av denna försäljningskanal inom turistsektorn".