Den portugisiska Rivieran, som sträcker sig från Lissabon västerut ända till Sintra, är en av de dyraste kustregionerna i landet. Bland de städer som utgör det vackra området är Cascais en som särskilt sticker ut med sina chica och tropiska landskap och sin lyxiga livskvalitet. Från färgglada herrgårdar i portugisisk stil till nya och moderna bostadsrätter vid stranden har Cascais något att erbjuda för alla.

Med sina internationella skolor, effektiva kollektivtrafiksystem samt parker och stränder lockar området ständigt internationella investerare och expats. En av de mest attraktiva egenskaperna med att bo i Cascais är det faktum att man kan njuta av den lyxiga Rivieralivsstilen - palmer i ryggen och soldränkta stränder runt omkring - samtidigt som man kan dra nytta av en levnadskostnad som fortfarande ligger under genomsnittet på den internationella marknaden. Dessutom ligger Cascais fortfarande 45 minuter från huvudstaden med tåg, vilket gör att många yrkesverksamma och familjer väljer att få det bästa av två världar genom att bo i området och arbeta i Lissabon.

Trots det rådande ekonomiska klimatet är fastighetsmarknaden i Portugal fortfarande stabil och likvid. I Cascais är fastighetspriserna fortfarande höga, särskilt i lyxsegmentet, eftersom efterfråganfortsätter att överstiga utbudet och regionen fortsätter att attrahera både internationella investerare, utlandsboende och infödda portugiser . Enligt JLL:s rapport Q2 market pulse har fastighetskostnaden för området Cascais/ Estoril varit stabil med ett genomsnittligt försäljningspris på 8 000-10 500 euro per kvadratmeter - den övre gränsen representerar det genomsnittliga försäljningspriset för nybyggen eller högklassiga fastigheter. Under årets andra kvartal ökade dessutom det genomsnittliga hyresvärdet för hus i Cascais-distriktet med 19,6 % jämfört med föregående år.

Efterfrågan på fastigheter i Cascais förväntas inte minska eftersom köparna i detta marknadssegment tenderar att vara höginkomstfamiljer som vänder sig till förstklassiga fastighetsinvesteringar under perioder med hög inflation. Eftersom dessa investerare dessutom tenderar att påverkas marginellt mindre av stigande hypoteksräntor, väntas intresset från olika investerare för Cascais fastighetsmarknad bestå. Att köpa en fastighet på den portugisiska rivieran bör därför betraktas som en långsiktig investering med tanke på den robusta fastighetsmarknaden.

Jeanne Paquette
Marknadsundersökningsanalytiker vid EQTY Capital

Referenser: INE & JLL