I förslaget till statsbudget för 2023 (OE2023), som regeringen överlämnade till republikens församling, anges att prioriteringen är inriktad på att "försvara principerna om solidaritet och delat ansvar, enligt en humanistisk inställning till migrationsfenomenet, utan att försumma det nödvändiga främjandet av den inre säkerheten när det gäller migrationsrutternas regelbundenhet och kampen mot människohandel".

I detta syfte planerar regeringen en organisk åtskillnad mellan polisens uppgifter och de administrativa uppgifterna i fråga om tillstånd och dokumentation för invandrare, en process som pågår i samband med omstruktureringen av det portugisiska gränskontrollsystemet.

I dokumentet anges att utlännings- och gränsmyndighetens (SEF) uppgifter i polisfrågor och brottsutredningar överförs till det republikanska nationalgardet, polisen för allmän säkerhet och rättspolisen, medan dess befogenheter i administrativa frågor överförs till en ny enhet, den portugisiska myndigheten för migration och asyl, samt till institutet för register och notarier.