Miljö- och klimatminister Duarte Cordeiro förklarade i onsdags att regeringen kommer att investera 3 miljarder euro i energisektorn och tillade att detta är den största insatsen någonsin i landet. Med detta paket siktar regeringen på besparingar på 30-31 procent för el och 23-42 procent för gas.

"Detta är det största ingreppet på energimarknaden i Portugal. Vi talar om 2 miljarder euro i interventioner på elmarknaden och 1 miljard euro på naturgasmarknaden som riktar sig till företag och stora konsumenter", sade Duarte Cordeiro vid en presskonferens i miljö- och klimatministeriets stora sal. Han förklarade att med tanke på de priser som beräknas för nästa år kan företagen få en minskning av elräkningen med 30-31 procent och av naturgasräkningen med 23-42 procent.

Detta stödpaket "är motiverat med tanke på den kris vi upplever och omfattningen av de ökningar vi upplever", tillade han.

"Oumbärligt ingripande"

Duarte Cordeiro började med att förklara att dessa åtgärder riktar sig till företagen, vilket innebär att regeringen totalt sett kommer att tillföra ytterligare 3 miljarder euro till el- och gassystemen för att begränsa energipriserna.

"Detta ingripande är nödvändigt av en uppenbar anledning: Det var från energin som effekterna av inflationen började, vilket vi känner av i hela Europa och i Portugal, och det är genom ingripanden på energimarknaden som vi också kunde begränsa prisökningarnas spridning i alla dimensioner av samhället", förklarade ministern.

Duarte Cordeiro tillade att "när vi ingriper i gas och elektricitet, ingriper vi naturligtvis också i bröd, mjölk och på alla områden som rör produktionen av tjänster och produkter i vårt samhälle".

Besparingarna kommer att meddelas av tillsynsmyndigheten för energitjänster (ERSE) den 15 oktober, med minskningar på cirka 40 euro per megawattimme (MWh) för gas som förbrukas av företag som inte omfattas av den reglerade tariffen (upp till 80 % av förbrukningen), "vilket möjliggör besparingar på cirka 20-30 % jämfört med det pris som förväntas år 2023", står det i avtalet.