Sedan början av året har konsumenterna kämpat med effekterna av de ökade levnadskostnaderna. DECO vill stå vid deras sida och informera och ge råd till konsumenterna om hur de ska hantera sina budgetar.

Att komma i kontakt med banken

Enligt DECO är bankerna enligt lag tvungna att övervaka konsumenternas efterlevnad och vidta nödvändiga åtgärder för att upptäcka alla tecken på risk för utebliven betalning.

Om de upptäcker att någon är skuldsatt för andra lån som rapporteras i Banco de Portugals centrala databas för kreditansvar, eller om konsumenten varnar för att han eller hon inte kan betala tillbaka sina skulder på grund av arbetslöshet eller sjukdom, måste banken ta med honom eller henne i handlingsplanen för skuldrisker och bedöma om han eller hon har den ekonomiska kapaciteten att undvika fler skulder.


Lösningar

Banken ska analysera konsumentens ekonomiska kapacitet och främja genomförandet av lösningar som gör det möjligt för konsumenten att upprätthålla regelbundna återbetalningar av lånen. Dessa lösningar kan bland annat bestå i att förhandla om avtalsvillkoren.

Engagera dig

Konsumenten bör aktivt delta i processen för analys av sin ekonomiska kapacitet, skicka all begärd dokumentation och ge alla nödvändiga förtydliganden för en korrekt utveckling av lösningar.

All information eller lösning bör presenteras i ett lämpligt dokument och alltid vara resultatet av en överenskommelse mellan konsumenten och institutionen.

Behöver du hjälp? DECO:s kontor för finansiellt skydd hjälper gärna konsumenterna i denna fråga.