Enligt en rapport från Público har utlännings- och gränsmyndigheten (SEF) 19 000 väntande ansökningar om förnyelse av "gyllene visum", vilket motsvarar mer än 60 procent av det totala antalet.

Förnyelse av den gyllene viseringen är obligatorisk vartannat år och SEF klargör att "tillåtligheten av dokument och viseringar som rör utländska medborgares permanenta vistelse på nationellt territorium har förlängts till den 31 december 2022". Men utgångna dokument accepteras inte på internationella flygplatser och vissa innehavare hindras från att resa in i eller ut ur landet.

I år har SEF redan öppnat cirka 7 000 lediga platser för förnyelse av dessa uppehållstillstånd, men cirka 2 000 platser har lämnats obesatta, och en ny öppning väntas i slutet av 2022. SEF förklarar att de flesta innehavare av "gyllene visum" inte är bosatta i Portugal och att de inte alltid kan infinna sig på den planerade dagen. De erkänner också att möten inte alltid görs i förväg.