Enligt kommunen kommer kommunens stadshygieniska avdelning att utveckla "alla ansträngningar för att minimera de eventuella konsekvenserna av denna situation".

Efter denna period, det vill säga från och med den 16:e, ser rådet till att "avfallshanteringen snabbt normaliseras".

Strejken den 15 oktober utlystes av STAL - National Union of Workers in Local and Regional Administration, Public Companies, Concessionaires and the like - och omfattar alla anställda inom den lokala förvaltningen.